Aerodrom Brač – okrugli stol 11-13. Lipnja 2015.

 

 

 

Na Aerodromu Brač je od 11. do 13. lipnja 2015. , u organizaciji Tehničkog veleučilišta Zagreb, održan okrugli stol pod nazivom :

 

HR Aerodromska inicijativa – Tehnička perspektiva

 

Kako doznajemo od direktora Aerodroma Brač, gospodina Tončija Peovića, ujedno Instruktora i člana Upravnog odbora AMPAP-a (Airport Management Professional Accreditation Programme ), na tom je  međunarodnom stručnom skupu prezentirana  problematika aktualizirana potrebama za stručnjacima novog profila čija je uloga povezana sa stručnjacima nazivanim „inženjeri znanja“, koji osim formalnog znanja moraju posjedovati, stručne vještine i kompetencije aplikativnog karaktera koje se stječu osim specijalističkim znanjima, kognitivnim i bihevioralnim inženjerstvom.

Kod nas su to stručnjaci eksperti, bliski inteligentnim sustavima, angažirani u zahtijevnim funkcijama sigurnosti prometa: zrakoplovni na aerodromima, cestovni u velikim tunelima i pomorski na velikim brodovima.

Ti „Inženjeri znanja“ se usavršavaju na specijalističkih edukacijama, koje se danas u Hrvatskoj provode intenzivno na Elektrotehničkom odjelu TVZ-a u Zagrebu i u A.M.V. Ltd.- Maritime Training Centre u Supetru. To su profesionalni programi provedba kojih zahtijeva poznavanje rada na sofisticiranoj opremi kojoj su platforme inteligentni i ekspertni sustavi. Ti programi iako su legislativno uvjetovani tek danas, prema Zakonu o uspostavi Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, (HKO) kojim se utvrđuje povezivanje s Europskim kvalifikacijskim okvirom (EQF) i Kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja (QF-EHEA), mogu biti verificirani.

   

 

Upravo je to platforma zaključaka Stručnog skupa s kojeg se pokreću aktivnosti, u skladu s naputkom Ministarstva znanosti i obrazovanja, kojima se nacionalni kvalifikacijski sustav izjednačava sa kvalifikacijskim sustavima drugih EU zemalja, a što obuhvaća:

 

  1. Pokretanje zahtjeva za priznavanje provedbe programa kroz vrednovanje cjeloživotnog obrazovanja, (Balaž, Peović, Kapiteli)

  2. Osnivanje novog školskog centra Aerodroma Brač, integriranog s Elektrotehničkim odjelom Tehničkog veleučilišta u Zagrebu i A.M.V. Maritime Training Centra u Supetru, (Balaž, Meštrović, Peović, Kapiteli, Šimunović)

  3. Znanstvena obrada problematike aerodromskih specijalističkih mjerenja s prezentacijom na Međunarodnim skupovima, (Balaž, Meštrović, Bilas, Bogdanić)

  4. Osnivanje inicijalne međunarodne stručne grupe za angažmnan prema zahtjevima EU Direktiva i Uredbi komisije (EU) br. 139/2014 o utvrđivanju zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s aerodromima u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća za provedbu specijalističkih edukacijskih programa, (Peović, Balaž, Bilas, Bogdanić, Veljović, Mahmutbegović, Hamzić, Berberović, Đuzel).

 

 

photo : T.Peović 

 

Odgovori