Uredba o izvješćivanju – Regulation (EU) 376/2014

 

Po odluci EASA- European Aviation Safety Agency, od 15. studenog 2015.g  u potpunosti se primjenjuje EU regulativa vezana za Izvješćivanje o događajima vezanim uz sigurnost. 

 

Ova uredba donosi posebne zahtjeve kako bi se osiguralo izvješćivanje, prikupljanje, pohrana, čuvanje, razmjenjivanje, širenje i analiziranje relevantnih informacija povezanih sa sigurnošću o civilnom zrakoplovstvu. 

 

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je postavila sigurnost kao najviši prioritet svojeg djelovanja te je uspostavila mehanizme praćenja događaja povezanih sa sigurnošću kroz sustav obaveznog izvješćivanja (Mandatory Occurrence Reporting) i sustav dobrovoljnog izvješćivanja (Voluntary Reporting) te analizu i primjenu odgovarajućih mjera kako bi se rizici održali na prihvatljivoj razini.

Izvješćivanje o događajima povezanim sa sigurnošću propisano je:

Uredbom se utvrđuju pravila o:

 • – izvješćivanju o događajima koji ugrožavaju ili koji bi, ako se ne isprave ili ne riješe, mogli ugroziti zrakoplov, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu, opremu ili uređaj koji utječu na rad zrakoplova; te izvješćivanje o drugim relevantnim informacijama povezanima sa sigurnošću u tom kontekstu,
 • – analizi i naknadnom postupanju s obzirom na događaje o kojima se izvještava i o drugim informacijama povezanima sa sigurnošću,
 • – zaštiti osoba koje su izvjestile o događaju ili su u njemu spomenute
 • – odgovarajućem korištenju prikupljenih informacija povezanih sa sigurnošću,
 • – unošenju prikupljenih informacija u Europsku središnju bazu podataka (ECR) i
 • – širenju anonimiziranih informacija zainteresiranim strankama s ciljem pružanja tim strankama informacija koje su im potrebne radi poboljšanja sigurnosti zrakoplovstva.

Sljedeće fizičke osobe izvješćuju o događajima kroz sustav obveznog izvješćivanja:

 • – Zapovjednik zrakoplova (pilot-in-command), ili, u slučajevima kada zapovjednik zrakoplova ne može izvijestiti o događaju, bilo koji drugi član posade koji je sljedeći u zapovjednom lancu zrakoplova registriranog u Uniji ili zrakoplova registriranog izvan Unije, ali koji koristi operator za koji država članica osigurava nadzor operacija ili operator koji ima poslovni nastan u Uniji;
 • – Osoba koja se pod nadzorom države članice ili Agencije bavi projektiranjem, proizvodnjom, praćenjem kontinuirane plovidbenosti, održavanjem ili modificiranjem zrakoplova ili bilo koje opreme ili dijela takvog zrakoplova;
 • – Osoba koja pod nadzorom države članice ili Agencije potpisuje potvrdu o pregledu plovidbenosti ili potvrdu o puštanju u rad zrakoplova ili bilo koje opreme ili dijela tog zrakoplova;
 • – Osoba koja obavlja dužnost za koju mora dobiti ovlaštenje države članice kao član osoblja pružatelja usluga u zračnom prometu kojemu su povjerene odgovornosti povezane s uslugama u zračnoj plovidbi ili kao službenik za pružanje usluga letnih informacija;
 • – Osoba koja obavlja dužnost u vezi s upravljanjem sigurnošću aerodroma na koju se primjenjuje Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća;
 • – Osoba koja obavlja dužnost u vezi s ugradnjom, izmjenama, održavanjem, popravcima, obnovom, provjerom u letu ili inspekcijom opreme za zračnu plovidbu čiji nadzor osigurava država članica; i
 • – Osoba koja obavlja dužnost u vezi sa zemaljskim opsluživanjem zrakoplova, uključujući opskrbu gorivom, pripremu dokumentacije o teretu, ukrcaj, odmrzavanje i tegljenje na zračnoj luci na koju se primjenjuje Uredba (EZ) br. 1008/2008.

Provedbena uredba sadržava popis događaja koje je potrebno prijaviti u sustavu obveznog izvješćivanja te se sastoji od pet dodatka u kojima je jasna poveznica izvjestitelja i događaja koji mora izvijestiti.

Pravilnikom se propisuju nadležna tijela za provedbu Uredbe u Republici Hrvatskoj. U dodatku Pravilnika su primjenjivi obrasci za prijavljivanje događaja i ICAO shema klasifikacije rizika.

 

 

Odgovori