CROCONTROL: Natječaj – osposobljavanje za kontrolore zračnog prometa

HKZP

Hrvatska kontrola zračne plovidbe objavila je natječaj za  izbor polaznika osposobljavanja za kontrolore zračnog prometa. 

Tim povodom pogledajte video o tom zanimanju, mladog autora Noe Nikolića: 

Kontrola leta / Air Traffic Control (2016) from Jura Troje on Vimeo.

HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o.
Velika Gorica – Rudolfa Fizira 2,
objavljuje
 
O G L A S
za izbor polaznika osposobljavanja za kontrolore zračnog prometa
 1. Oblasni radarski kontrolor (m/ž) – 14 polaznika
 2. Toranjski kontrolor u AKZP Zagreb/Lučko (m/ž) – 4 polaznika
 3. Toranjski kontrolor u Podružnici Split/Brač (m/ž) – 2 polaznika
 4. Toranjski kontrolor u Podružnici Zadar (m/ž) – 2 polaznika
 5. Toranjski kontrolor u Podružnici Dubrovnik (m/ž) – 1 polaznik
 6. Toranjski kontrolor u Podružnici Lošinj (m/ž) – 1 polaznik. 

Uvjeti:

 • četverogodišnja srednja stručna sprema,
 • aktivno znanje hrvatskog i engleskog jezika,
 • državljanstvo Republike Hrvatske ili druge članice EU-a,
 • godina rođenja od 1990. i mlađi (poradi specifičnosti zanimanja),
 • zdravstvena sposobnost („kategorija 3“ zrakoplovnog osoblja)* . 

Prednost:

 • sveučilišni preddiplomski studij iz područja zračnog prometa ili sveučilišni preddiplomski studij tehničke struke ili gimnazija ili srednja škola tehničke struke. 

Napomena:
* Zdravstveni pregled će se obaviti na trošak poslodavca u ovlaštenoj medicinskoj ustanovi u skladu s medicinskim zahtjevima za kategoriju 3 zdravstvene sposobnosti sukladno Uredbi Komisije (EU) 340/2015 (ATCO Regulation). Ovlaštena medicinska ustanova može zatražiti da se prilikom inicijalnog pregleda priloži uvjerenje o zdravstvenom stanju izdano od obiteljskog liječnika/ liječnika opće prakse.
 
Uz popunjenu e-prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • presliku svjedodžbe o završenom studiju ili presliku svjedodžbe srednje škole s potvrdama o položenim ispitima državne mature,
 • uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci,
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu države članice Europske unije,
 • presliku svjedodžbe ili certifikata o znanju engleskog jezika. 

Od kandidata se očekuje sklonost timskom radu, razvijene socijalne i komunikacijske vještine i visoka motivacija za zanimanje kontrolora zračnog prometa.
 
Kandidati će biti testirani.
 
S odabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme do stjecanja dozvole kontrolora zračnog prometa-studenta, uz suspenzivni uvjet uspješno završenog osposobljavanja i stjecanja dozvole kontrolora zračnog prometa-studenta s propisanim ovlaštenjem/posebnom ovlasti. Prije sklapanja navedenih ugovora HKZP će za odabrane kandidate zatražiti provjeru za kretanje u štićenoj zoni.
 
Odabrani kandidati uputit će se na Inicijalno osposobljavanje (Initial Training), planirani početak Inicijalnog osposobljavanja je kraj travnja 2018. Troškove osposobljavanja snosit će HKZP. Oglas je otvoren do 20.3.2018., a kandidati će se testirati po primitku određenog broja prijava.
 
Pozivi na testiranje bit će upućeni elektroničkim putem ili telefonski.

Prijave na oglas podnose se popunjavanjem e-prijave s priloženim skeniranim dokumentima putem web stranice HKZP-a www.crocontrol.hr/prijavise
 
U slučaju poteškoća s on-line prijavom, životopis i traženu dokumentaciju pošaljite putem e-pošte na adresu kontrolor.letenja@crocontrol.hr
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje ili razgovor smatrat će se da su povukli prijavu za oglas. Adresa e-pošte za upite i informacije: kontrolor.letenja@crocontrol.hr

PREDSTAVLJAMO: Podružnice HKZP – Pula

PREDSTAVLJAMO : Podružnice HKZP – Zagreb Tower

PREDSTAVLJAMO : Podružnice HKZP – Dubrovnik

PREDSTAVLJAMO: HKZP – podružnica Split

Odgovori