Press Akademija: edukativni program u zrakoplovstvu – 1.dio

Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. je tijekom ožujka i travnja 2018. godine organizirala prvu Press Akademiju za medijske partnere koji prate zrakoplovstvo.  Partneri u projektu su bili nacionalni avioprijevoznik Croatia Airlines d.d. i Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.. Cilj projekta bio je postići višu razinu informiranosti kod medijskih partnera, a vodeći ljudi zračne luke, nacionalnog avioprijevoznika i kontrole zračne plovidbe su svojim znanjem i iskustvom pružili sveobuhvatan uvid u kompleksnost industrije kako bi se postigla bolja kvaliteta izvještavanja i interpretacije prema javnosti.  Predavanja su obuhvatila raspon tema poput sklapanja koncesijskog ugovora, organizacije sustava zračnog prometa, izgradnje i otvorenja novog putničkog terminala, istraživanja tržišta, politike razvoja zrakoplovnih ruta, rada cargo službe, sustava civilnog zračnog prometa, upravljanja mrežom i prihodima u Croatiji Airlines, te organizaciju i poslovanje Hrvatske kontrole zračne plovidbe.

Program se sastojao od teoretskog i praktičnog dijela predavanja.  Teoretski je bio organiziran u službenim prostorijama Međunarodne zračne luka Zagreb d.d. i Croatia Airlines d.d., dok je na prostoru samog putničkog terminala i u prostorijama Hrvatske kontrole zračne plovidbe pružena praktična edukacija, odnosno uvid u svakodnevne operacije nadležnih službi. Program je završio studijskim putovanjem na edukaciju u središnjici kompanije Aeroports de Paris (ADP), jednog od glavnih dioničara Međunarodne zračne luke Zagreb.

Ugovor o koncesiji – Gospodin David Gabelica, član Uprave Međunarodne zračne luke Zagreb d.d. prezentirao je glavne odrednice koncesijskog ugovora i strukturu društava unutar tvrtke MZLZ. Povoljnost financiranja (dostupnost nižih kamata) koju je uspio dogovoriti konzorcij, kao i činjenica što jedan operater projektira, gradi i upravlja novim putničkim terminalom je navedena kao glavna prednost koja je koncesijski model u datim ekonomskim okolnostima učinila najlogičnijim i najpovoljnijim odabirom među razmatranim opcijama izgradnje i upravljanja za ovakav tip infrastrukture. Gospodin Gabelica je nadalje istaknuo kako je MZLZ ispoštovala sve obaveze poput završetka radova izgradnje novog putničkog terminala unutar zadanih rokova, te podmirila financijske obaveze među kojima su 160 milijuna kuna koncesijske naknade od početka trajanja koncesije, te 23 milijuna kuna komunalne naknade Gradu Velika Gorica. Zračna luka je tijekom 2017. zaposlila stotinjak novih djelatnika, a tijekom 2018. godine zaposlit će dodatnih osamdesetak zaposlenika.

Organizacja sustava zračnog prometa u RH i najvažnije međunarodne organizacije i udruženja u sustavu zračnog prometa – Gospodin Slavko Roguljić, iz tvrtke MZLZ Upravitelj d.o.o. prezentirao je  organizaciju i rad sustava prometa u Republici Hrvatskoj kojeg čine Ministarstvo prometa i infrastrukture, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Hrvatska kontrola zračne plovidbe i Agencija za istraživanje nesreća u Republici Hrvatskoj, te pojasnio na koji način podliježu regulativi krovnih međunarodnih organizacija poput ICAO, ECAC, EASA, EUROCONTROL, IATA i ACI.

Prvih godinu dana Zračna luke Franjo Tuđman od otvorenja Novog putničkog terminala – gospođa Lidia Capković Martinek prezentirala je zahtjevan proces komunikacijske strategije prije i neposredno nakon otvorenja novog putničkog terminala. Gospođa Tanja Pilipović pružila je svojevrsan uvid na koji način zračna luka mjeri zadovoljstvo putnika na putničkom terminalu, te kako koristi dobiven feedback za donošenje odluka o građevinskim preinakama i cijelim nizom nadopuna u izgradnji i opremanju sadržaja unutar putničkog terminala za podizanje razine zadovoljstva pruženim uslugama.  Gospođa Pilipović je istaknula kako je izgradnja pušačkih kabina u završnoj fazi i puštanje u rad se očekuje do kraja mjeseca travnja. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nadstrešnice ZETove autobusne linije je završena, radovi su povjereni vanjskom partneru, a dovršetak izgradnje se očekuje u drugoj polovici 2018. godine. Radovi na proširenju površine parkinga za rent-a car vozila su u završnoj fazi također.

Godina dana kasnije: obljetnica preseljenja na Novi putnički terminal

Dobiven feedback u ispunjenim anketnim upitnicima ukazuje kako međunarodni putnici, iako generalno zadovoljni ukupnim iskustvom boravka u novom putničkom terminalu, od istog očekuju veću raznovrsnost u ponudi komercijalnih sadržaja.  U Međunarodnoj zračnoj luci vjeruju kako će se porastom broja putnika i dodavanjem komercijalnih sadržaja već u iduće 2 do 3 godine značajno povećati zadovoljstvo putnika retail ponudom. 

Vrijedi spomenuti kako je Međunarodna zračna luka Franjo Tuđman neposredno nakon završetka spomenutog dijela Press akademije osvojila ASQ Award priznanje za kvalitetu usluge, od strane međunarodne organizacije Airport Council International (ACI) koja povezuje najvažnija međunarodna udruženja, te promiče najbolje prakse u organizaciji i tehnologiji rada u zrakoplovstvu.  ASQ Award je priznanje temeljeno na mjerenju zadovoljstva putnika pomoću anketa, a obuvaća više od polovicu zračnih luka širom svijeta, a ukupan broj prikupljenih uzoraka na godišnjoj razini broji više od 600.000 ispunjenih anketa.

Međunarodna zračna luka Franjo Tuđman osvojila je priznanje u kategoriji zračne luke s najvećim poboljšanjem usluge unutar Europe, odnosno postigla je najveći pozitivan pomak u ukupnoj ocjeni usluge u odnosu na pozitivne pomake u ocjenama svih drugih zračnih luka u Europi na kojima se provodila ACI anketa.  

Razvoj ruta MZLZ – gospodin Yavuz Aytis, direktor odjela za razvoj ruta prezentirao je sustav po kojem Međunarodna zračna luka planira razvoj novih potencijalnih ruta.  Proučava se cijeli niz know how podataka, od kojih su neki javno dostupni, dok se drugi kupuju, a daju uvid u makro i mikro čimbenike poput razine ekonomske razmjene između Hrvatske i nekog emitivnog odnosno receptivnog tržišta, stope rasta BDPa i njegova struktura, kao i turistička kretanja.  Zatim se procjenjuju prihodovni potencijali rute koja ovisi o profilu putnika i razini sezonalnosti.  Posebno je zanimljivo proučavati tzv. „leakage“ pojavu odnosno razinu opasnosti od odljeva putnika na obližnje zračne luke unutar regionalnog područja obuhvata, ali i konkurenciju u vidu ostalih modeliteta prijevoza (autobusni i željeznički).   Nadalje, u procesu razvoja novih ruta, route development tim zagrebačke zračne luke proučava potencijalne klijente, odnosno zrakoplovne kompanije s kojima redovito godišnje vode niz sastanaka i prezentacija, te propituju njihove strategije razvoja.  Ukoliko se strategije pojedinih kompanija podudaraju i postoji interes ulaska na hrvatsko ili zagrebačko tržište, pregovori stupaju u slijedeću fazu, te se priprema zajednički plan sa definiranim financijskim ciljevima i takav plan se prati nekoliko godina za vrijeme trajanja faze uhodavanja. U sklopu pripreme važan je i incentive program.  Važan dio pregovora uključuje i usklađivanje zrakoplovnog prijevoznika s operativnim procedurama i eventualnim ograničenjima zračne luke (slotovi).

Od ostalih prezentacija sa prvog dijela predavanja u Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb izdvajamo Promjene u poslovnim modelima zračnih luka i aviokompanija u posljednjih 30 godina gospodina Igor Štimca iz tvrke Zračna luka Zagreb d.o.o., prezentaciju Zaštita civilnog zračnog prometa u zračnoj luci- upoznavanje sa zaštitnim procedurama, zatim prezentaciju Sustav upravljanja okolišem-zelena zračna luka gospođe Gabrijele Špoljar i gospodina Frana Mukulića iz tvrtke MZLZ Upravitelj d.o.o. i prezentaciju Zračna luka Franjo Tuđman u medijima te odnos Odjela odnosa s javnošću i novinara gospođe Lidie Capković Martinek i Maria Dukarića iz agencije Media Val. 

Uz prezentacije, prvi dio Press akademije obuhvatio je i obilazak novog putničkog terminala, te su prezentirani operativni procesi poput prostora za registraciju putnika, sigurnosni pregled, komercijalni sadržaji, prostor za međunarodne /domaće odlaske, kontrolna soba, sortirnica, proces prihvata i otpreme zrakoplove, te rad na platformi i USS.  Obilazak su vodili gospođa Ivana Akmadžić, izvršna direktorica MZLZ Zemaljske usluge d.o.o. i gospodin Hrvoje Bradica, zamjenik direktora MZLZ Upravitelj d.o.o.

Foto © Avioradar / Press Akademija

Odgovori