HKZP natječaj za kontrolore oblasne kontrole zračnog prometa

Izbor polaznika osposobljavanja za kontrolore zračnog prometa

 

HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o.Velika Gorica – Rudolfa Fizira 2, objavljuje
 

O G L A S
za izbor polaznika osposobljavanja za kontrolore zračnog prometa

 
Oblasni radarski kontrolor zračnog prometa (m/ž) – do 12 polaznika (mjesto rada: Velika Gorica)
 
Uvjeti:

  • četverogodišnja srednja stručna sprema,
  • aktivno znanje hrvatskog i engleskog jezika,
  • državljanstvo Republike Hrvatske ili druge članice EU-a,
  • godina rođenja 1991. do 1997. (poradi specifičnosti zanimanja),
  • zdravstvena sposobnost („kategorija 3“ zrakoplovnog osoblja)* 

Prednost:
sveučilišni preddiplomski studij iz područja zračnog prometa ili sveučilišni preddiplomski studij tehničke struke ili gimnazija ili srednja škola tehničke struke. 

Napomena:
* Zdravstveni pregled će se obaviti na trošak poslodavca u ovlaštenoj medicinskoj ustanovi u skladu s medicinskim zahtjevima za kategoriju 3 zdravstvene sposobnosti sukladno Uredbi Komisije (EU) 340/2015 (ATCO Regulation). Ovlaštena medicinska ustanova može zatražiti da se prilikom inicijalnog pregleda priloži uvjerenje o zdravstvenom stanju izdano od obiteljskog liječnika/ liječnika opće prakse.
 
Uz popunjenu e-prijavu potrebno je priložiti:

  • životopis,
  • presliku svjedodžbe o završenom studiju ili presliku svjedodžbe srednje škole s potvrdama o položenim ispitima državne mature,
  • uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci,
  • domovnicu ili dokaz o državljanstvu države članice Europske unije,
  • presliku svjedodžbe ili certifikata o znanju engleskog jezika. 

Od kandidata se očekuje posjedovanje izvanredne kompetencije brzog i točnog donošenja odluka, izvanredne sposobnosti pamćenja, percepcije i pažnje, visoke razine koncentracije i odličnog snalaženja u prostoru i vremenu, visoko razvijenih komunikacijskih vještina, samodiscipline, dobre emocionalne stabilnosti i smirenosti, socijalne zrelosti, visoke tolerancije na stres, sklonosti timskom radu te visoke motivacije za zanimanje kontrolora zračnog prometa.
 
Kandidati će biti testirani, a jedan od testova je i FEAST/DART. Kandidati koji nisu zadovoljili na FEAST/DART testu, a bili su testirani nakon 15.7.2015., neće se uzimati u obzir u ovom selekcijskom postupku. Kandidatima koji su bili uspješni na FEAST/DART testu nakon 15.7.2015., priznat će se dobiveni rezultati.
 
S odabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme do stjecanja dozvole kontrolora zračnog prometa-studenta, uz suspenzivni uvjet uspješno završenog osposobljavanja i stjecanja dozvole kontrolora zračnog prometa-studenta s propisanim ovlaštenjem/posebnom ovlasti. Prije sklapanja navedenih ugovora HKZP će za odabrane kandidate zatražiti provjeru za kretanje u štićenoj zoni.
 
Odabrani kandidati uputit će se na Osnovno osposobljavanje (Basic Training). Troškove osposobljavanja snosit će HKZP.

Oglas je otvoren do 10.6.2017., a kandidati će se testirati po primitku određenog broja prijava.
Pozivi na testiranje bit će upućeni elektroničkim putem ili telefonski.

Prijave na oglas podnose se popunjavanjem e-prijave s priloženim skeniranim dokumentima putem web stranice HKZP-a  www.crocontrol.hr/prijavise
 
U slučaju poteškoća s on-line prijavom, životopis i traženu dokumentaciju pošaljite putem e-pošte na adresu kontrolor.letenja@crocontrol.hr
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje ili razgovor smatrat će se da su povukli prijavu za oglas.
Adresa e-pošte za upite i informacije: kontrolor.letenja@crocontrol.hr

Odgovori