Austro Control i HKZP uveli postupke automatskog prijenosa zrakoplova

Austro Control i HKZP uveli su nove automatske postupke prijenosa u COOPANS-ovu sustavu. To uključuje poruke o pokretanju prijenosa (TIM), promjeni frekvencije (COF) i ručnom prihvatu (MAS) zrakoplova.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe domaćin COOPANS-a
 
S novim će postupcima kontroloru zračnog prometa status prijenosa zrakoplova biti jasno vidljiv, a dodatne se informacije (poput npr. uputa o brzini, otpustu i sl.) mogu automatski prenijeti s jedne ATS jedinice na drugu.

Prelazak na podatkovnu komunikaciju između kontrolora i pilota
 
Takvim se inovativnim pristupom podiže situacijska svijest kontrolora tijekom prijenosa zrakoplova između ATS jedinica, a novi će postupci rezultirati i smanjenjem usmene koordinacije te pomoći pri usklađivanju prekograničnih postupaka.

Odgovori