ZL Zadar u projektu elektrifikacije i ozelenjivanja

Nabavljen je dio opreme u sklopu projekta Elektrifikacija i ozelenjivanje sustava prihvata i otpremu zrakoplova te električno napajanje zrakoplova u zračnoj luci Zadar

Suočena s izazovima klimatskih promjena i sve većom potrebom za održivim rješenjima u svakodnevnom poslovanju, Zračna luka Zadar pokrenula je projekt Elektrifikacija i ozelenjivanje sustava prihvata i otpremu zrakoplova te električno napajanje zrakoplova u zračnoj luci Zadar, kodnog broja  NPOO.C1.4.R5-I1.01.0001, kojim se, među ostalim, ističe važnost prelaska na zeleniju, ekološki prihvatljivu opremu. Jedan od ključnih koraka u ovoj tranziciji je zamjena tradicionalne opreme koja radi na fosilna goriva onom na električni pogon. U sklopu ovih napora, nedavno je Zračna luka Zadar poduzela značajne korake k smanjenju ekološkog otiska.

Projektom je predviđena nabava sljedeće opreme: električno vozilo za izguravanje zrakoplova – 1 kom, daljinski vođeno električno vozilo za izguravanje zrakoplova – 1 kom, električna vozila za vuču kolica za prtljagu – 5 kom, samohodne stepenice na električni pogon – 1 kom, autobus za prijevoz putnika prema/od zrakoplova – 1 kom.

Obavljene aktivnosti u potpunosti su u skladu s ciljevima i svrhom projekta. Cilj projekta je zamijeniti dio postojećeg sustava prihvata i otpreme zrakoplova koji se napaja fosilnim gorivima opremom na električni pogon te osigurati ekološki prihvatljiv sustav napajanja zrakoplova i opreme iz obnovljivih izvora energije, a s krajnjim ciljem smanjenja emisije štetnih plinova u okoliš. Provedba projekta trebala bi rezultirati očekivanim smanjenjem emisija CO2 od 47,52 %.

Ukupna vrijednost projekta je 16.330.740,41 €, ukupno je prihvatljivih troškova 12.830.602,02 €, od čega je 9.279.967,08 € bespovratnih sredstava. Razdoblje provedbe projekta je od 1. listopada 2021. do 31. listopada 2024. godine.

Odgovori