Započeo je projekt prometnog povezivanja Jadrana CROSSCONNECT

Započeo je projekt CROSSCONNECT čiji je cilj unapređenje jadranske povezanosti kroz održiva multimodalna rješenja. Projekt CROSSCONNECT koji provodi Zračna luka Dubrovnik kao vodeći partner, službeno je započeo uspješnim početnim sastankom održanim 18. travnja 2024. u Dubrovniku, a na njemu su se okupili svi projektni partneri, omogućivši detaljne rasprave i strateško planiranje za nadolazeće projektne aktivnosti.

CROSSCONNECT, “Cross-border Coordinated Sea-Land Approach Interconnecting Ports of the Adriatic Sea with Airports and Urban Areas”, financiran je iz Programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska, posebno u okviru Standardnog poziva za dostavu projektnih prijedloga, Specifični cilj 3.1. usmjeren je na razvoj i poboljšanje održive, klimatski otporne, inteligentne i intermodalne mobilnosti, uključujući poboljšani pristup TEN-T-u i prekograničnu mobilnost. S ukupnim proračunom od 2.088.780,00 € (EFRR 1.671.024 € i sufinanciranje 417.756,00 €), projekt je započeo 1. ožujka 2024., a završit će 30. travnja 2026.

Tijekom 26 mjeseci, CROSSCONNECT konzorcij, koje se sastoji od četiri talijanska i četiri hrvatska partnera iz četiri različita metropolitanska područja (Venecija, Pula, Dubrovnik i Bari – Brindisi), surađivat će u postizanju ciljeva projekta. Partneri na projektu su:

  • četiri lučke uprave (Lučka uprava sjevernog Jadrana – luke Venecija i Chioggia, Lučka uprava južnog Jadrana – luke Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta i Monopoli, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Pula),
  • dvije zračne luke (Zračna luka Dubrovnik, SAVE S.p.A),
  • dva gradska javna prijevozna poduzeća (GPP Brindisi S.p.A., Pula promet)
  • dva pridružena partnera (Luka Rijeka i Luka Ancona).

Sveobuhvatni cilj CROSSCONNECT-a je razviti multimodalni koordinirani pristup more – kopno koji se temelji na održivim i tehnološki naprednim rješenjima. Ovim rješenjima povezat će se hrvatske i talijanske luke s urbanim područjima i zračnim lukama, čime će se poboljšati mobilnost putnika. Projekt ima za cilj kapitalizirati dostupna rješenja i know how, prikupljajući znanje iz prethodnih iskustava i primjenjujući ga na međusobno povezivanje luka, zračnih luka i urbanih područja u sveobuhvatnom pristupu. To uključuje inovativna i održiva rješenja temeljena na ICT-u, rješavajući ključnu prazninu u strateškom planiranju prometa u jadranskoj regiji.

“Dubrovačka zračna luka sa zadovoljstvom vodi ovaj iznimno važan projekt jer predvodi inovativna i održiva rješenja u intermodalnom prijevozu, potičući suradnju među ključnim dionicima u svrhu poboljšanja povezanosti i mobilnosti u jadranskoj regiji”, rekao je Josip Paljetak, voditelj projekta iz Zračne luke Dubrovnik.

Odgovori