Što je dogovoreno na današnjem sastanku CTN, ORCA, MPPI

Objašnjenje što je danas dogovoreno u Ministarstvu prometa.

Na današnjem sastanku u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture postignut je dogovor između Uprave Croatia Airlinesa i predstavnika sindikata ORCA o tome da se najavljeni štrajk 8. kolovoza otkazuje.

 Kolektivni pregovori o novom kolektivnom ugovoru  s oba reprezentativna sindikata (ORCA i SHS ZUZ) nastavit će se 1. rujna ove godine s ciljem da se isti završe do 31. prosinca 2017.g.  Ministarstvo se ponudilo biti koordinator, što su obje strane prihvatile kao konstruktivan prijedlog.

 U skladu s tim, svi letovi u utorak, 8. kolovoza ove godine i nadalje obavit će se prema planiranom redu letenja, vlastitim zrakoplovima. U Croatia Airlinesu učinili smo sve kako naši putnici ne bi osjetili nikakve posljedice, ni promjene u realizaciji planiranih putovanja.

Neće biti štrajka! Sastanak u Ministarstvu završen.

Croatia Airlines o najavljenom štrajku sindikata ORCA

ORCA – priopćenje za javnost vezano za štrajk

 Predmet današnjeg dogovora u Ministarstvu oko otkazivanja najavljenog štrajka vezan je uz nekoliko zahtjeva ORCA-e, koji nemaju utjecaj na materijalni položaj kompanije: 

– poslodavac će nastaviti primjenjivati stari, istekli,kolektivni ugovor za vrijeme trajanja kolektivnih pregovora, kao što je to i do sada činio; 

– promocije odobrene redovnim putem u srpnju u Sektoru tehnike isplaćivat će se za cijelo vrijeme trajanja kolektivnih pregovora; 

– 10 članova kabinske posade, koji su sada zaposleni na određeno vrijeme, bit će primljeni na neodređeno vrijeme jer za istima postoji trajna potreba;

– dosljednom primjenom starog kolektivnog ugovora sezonsko kabinsko osoblje zaposleno preko agencije Dekra prebacit će se za preostalo vrijeme sezonskog rada u radni odnos u Croatia Airlinesu 

– potpisat će se sporazum o redoslijednoj listi kabinskog osoblja, koji je već sada u primjeni

– vezano za planiranje rada i odmora članova posada, vrijeme minimalnog odmora u domaćoj bazi će se od 1. rujna ponovo planirati kao i u kolektivnom ugovoru koji je bio na snazi 2012.g.

 Jedini zahtjev materijalne prirode oko kojega je postignut dogovor, a koji nije materijalno značajan, odnosi se na naknade za promjene u planu posada. Kao znak dobre volje i polazeći od intencije obiju strana da promjena u planu rada posada bude što manje, prihvaćeno je da se počevši od 1. rujna za promjene u planu posada unutar 7 dana, koje su uzrokovane od strane Poslodavca i zahvaćaju slobodne dane, isplaćuje naknada u iznosu od 50 kn bruto za kabinsko obolje i 100 kn bruto po satu za letačko osoblje. 

 Uprava je zadovoljna postignutim dogovorom sa sindikatom jer su njime zaštićeni interesi kompanije, koji uvijek trebaju biti iznad bilo kojih pojedinačnih i parcijalnih interesa. 

 Potpisom ovog sporazuma Uprava kompanije je potvrdila spremnost na socijalni dijalog, koji su prihvatili i sindikati, i koji će biti nastavljen u rujnu ove godine. Nastavkom postupanja u najboljem interesu kompanije nadamo se na kraju i postizanju dogovora o novom kolektivnom ugovoru. Današnjim konstruktivnim pristupom osiguran je nesmetan prijevoz putnika i to kontinuirano kroz cijelu turističku sezonu, a naročito na njezinom vrhuncu, što je od iznimne važnosti kako za kompaniju i sve njene zaposlenike, tako i za ključne strateške interese Republike Hrvatske.

Foto: MH – Avioradar

Odgovori