“Prijeteća poruka direktora Croatia Airlinesa zaposlenicima i pravno mišljenje o istoj”

Hrvatski sindikat prometnih pilota (HSPP) je poslao priopćenje vezano za štrajk i poruke uprave koje su objavljene u medijima. Priopćenje prenosimo u cijelosti: 

“Poštovani,

Nastavno na današnju elektronsku poruku koju je predsjednik uprave CTN-a, gospodin Bajić uputio svim zaposlenicima, za koju držimo da je najgrublja prijetnja na zaposlenike čiju podršku ne uživa, željeli bih javnost obavijestiti o slijedećem:

-pravo na štrajk, kao industrijsku akciju, kojom se obustavom rada u skladu s zakonom prisiljava poslodavca zaključiti kolektivni ugovor, ustavno je pravo regulirano člankom 61. stavak (1) Ustava RH, koji glasi:

Jamči se pravo na štrajk.

-također je Zakonom o radu još jednom naglašeno, u članku 215. stavak (1):7

Organiziranje ili sudjelovanje u štrajku, organiziranom u skladu s odredbama zakona, kolektivnog ugovora i pravilima sindikata, ne predstavlja povredu obveze iz radnog odnosa.

u promemoriji koju su dana 03.08.2017. godine potpisali predstavnici sindikata, kao i Uprave CTN-a kod Ministra mora, prometa i infrastrukture RH navedeno je člankom 3. slijedeće:
Za vrijeme trajanja kolektivnih pregovora poslodavac se obvezuje primjenjivati odredbe jedinstvenog Kolektivnog ugovora za Croatiu Airlines od 02. veljače 2015. godine (uključujići i njegov Dodatak).

– za CTN postoji arbitražna odluka o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme trajanja štrajka u kojoj su detaljno precizirani svi oni poslovi na kojima se ne smije provoditi štrajk (obustava rada) i ti su poslovi vrlo dobro poznati štrajkačkom odboru
– u pregovorima koji će uslijediti za vrijeme trajanja štrajka štrajkački odbor će inzistirati da se ne umanjuje plaća radnicima koji su sudjelovali u štrajku, jer je to pravo poslodavca fakultativno, tj. poslodavac ga ne mora koristiti. Naime, članak 216. Zakona o radu glasi:

Radniku koji je sudjelovao u štrajku, plaća i dodaci na plaću, mogu se umanjiti razmjerno vremenu sudjelovanja u štrajku.

Obzirom na sve navedeno smatramo kako su mjere koje je predsjedink uprave CTN-a naveo u svome pismu nezakonite i usmjerene na onemogućavanje zakonito organiziranog štrajka. Stoga pozivam sve članove HSPP-a da se pridržavaju svih instrukcija štrajkačkog odbora i da ne dozvole da se korištenjem iznude i zastrašivanja utječe na sudjelovanje u štrajku čije je cilj poboljšavanje socijalnog položaja pilota, ali i svih drugih zaposlenika u CTN-u.”

 
Najavljen štrajk u Croatia Airlinesu

U priopćenju nam je dostavljeno i pismo direktora Croatia Airlinesa svim zaposlenicima upućeno dana 04.07.2018.:

 Poštovane kolegice i kolege,
 
nastavno na najavu štrajka sindikata ORCA za 9.  srpnja do „…..ispunjenja zahtjeva ili odluke štrajkaškog odbora o prekidu štrajka“ obavještavamo Vas o mjerama koje je Poslodavac prisiljen poduzeti.
 
U cilju minimiziranja štetnih posljedica i zbrinjavanja naših putnika koji će biti pogođeni štrajkom, Poslodavac će poduzeti sljedeće mjere koje će nas sve afektirati, i to:
 
1.      svim radnicima storniraju se odobrenja za godišnje odmore u srpnju i kolovozu, a konkretne odluke o određivanju radnih dužnosti u kriznoj situaciji će se komunicirati direktno od nadređenih,
 
2.      plaće za srpanj i nadalje neće se više isplaćivati po isteklom KU već prema Pravilniku o radu,
 
3.      radnicima koji štrajkaju, sukladno čl. 216 Zakona o radu, razmjerno će se umanjiti plaća i svi dodaci na plaću,
 
4.      članovima posada uvest će se obveza sukladno daljnjim uputama neposredno nadređenih,
 
5.      radnicima koji rade na poslovima zbrinjavanja putnika, sukladno daljnjim uputama neposredno nadređenih, uvodi se prekovremeni rad za vrijeme trajanja štrajka i sve dok se ne saniraju posljedice štrajka.
 
Nadamo se da će se na sutrašnjem sastanku predstavnika svih sindikata i Uprave Poslodavca nastaviti pregovori te donijeti odluke na obostranu korist, kao i na korist svih zaposlenika kompanije.
 
 
Predsjednik Uprave
  Jasmin Bajić

Foto © 2018 Avioradar 

Odgovori