Novi zrakoplov u floti European Costal Airlinesa

European Coastal Airlines proširio svoju flotu za novi tip zrakoplova

Hrvatski zrakoplovni prijevoznik European Coastal Airlines (WL/ECB) početkom ovog tjedna u Splitu preuzeo je novi tip zrakoplova za svoju flotu. Radi se o zrakoplovu tipa Cessna C-182Q sa plovcima za pristajanje i polijetanje na vodi, serijskog broja c/n 66054, koji je proizveden 1977. godine. Do 2010. godine zrakoplov je letio u Oregonu u SADu sa registracijskom oznakom N759KL a nakon toga je prodan u Kanadu. Iz Kanade je stigao u Hrvatsku sa svojim aktualnim kanadskim registarskim oznakama C-FJBI i u bojama, koje je nosio tijekom svojih operacija u Kanadi. European Coastal Airlinesu ovaj zrakoplov će služiti prvenstveno za obuku i trenažne letove pilota, ali i za individualne panoramske letove. Zrakoplovi Cessna C182 imaju 4 sjedišta. 

Foto: Igor Papić (SPU/07.2016)

Odgovori