Novi terminal ZLD : ugodnije putovanje zahvaljujući ESI fondovima

 

 Europska komisija odobrila je 135 milijuna eura za Zračnu luku Dubrovnik

18. lipnja 2016. Europska komisija je odobrila projekt nadogradnje Zračne luke Dubrovnik vrijedan 214,9 milijuna € od čega 134,6 milijuna € iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF). Projekt je dio Transeuropske prometne mreže (TEN-T). 

Ovim će se projektom poboljšati međunarodna i lokalna dostupnost Dubrovačko-neretvanske županije, a što će rezultirati i izravnom koristi za hrvatsko gospodarstvo.  “Imala sam priliku vidjeti radove na proširenju zračne luke Dubrovnik u svibnju ove godine i vjerujem da to jedan od vodeći projekta u okviru ulaganja u promet iz ESI – europskih strukturnih investicijskih fondova. ” izjavila je povjerenica Europske komisije za regionalnu politiku Corina Creţu.
Radovima koje sufinancira EU, a koji su većinom u završnim fazama, povećava se kapacitet zračne luke, koja je već dosegla maksimalni obim prometa . Zračna luka će biti u mogućnosti primiti više putnika, ubrzati će se protok putnika i skratiti vrijeme čekanja. Novi terminal će zadovoljiti zahtjeve Schengenskog graničnog režima.

Projekt izgradnje i rekonstrukcije zračne luke Dubrovnik započeo je  2005. godine i  inicijalno je bio podijeljen u 5 faza sa planom financiranja iz vlastitih izvora i sredstvima EU kroz Operativni program Promet 2007-2013. Zbog gospodarske krize prekinuta, realizacija projekta ulaskom u EU nastavljena je 2013. godine kroz Projekt obnove i razvoja Zračne luke Dubrovnik – ZLD2020, , sredstvima ZL Dubrovnik te je istovremeno započeto sa izradom dokumentacije za povlačenje sredstava iz EU fondova. Dio sredstava osigurano je kroz Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Zračne luke Dubrovnik d.o.o. i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture od  22. svibnja 2015. za razdoblje provedbe projekta od 01. siječnja 2014. do 11. travnja 2019. 

Projekt je podijeljen u dvije faze. U prvoj fazi je 2013.g, započeto sa izgradnjom privremenog putničkog terminala A, premještanjem opreme i pripremnim radovima za izgradnji Terminala C, upravne zgrade, postrojenja za skladištenje i opskrbu gorivom zrakoplova na stajanci.

Radovi u sklopu druge faze, koja je započela 2015. godine, su u punom jeku. U sklopu realizacije projekta uspješno je završena izgradnja novog službenog prolaza O3 za kojega je ishodovana i uporabna dozvola i za kojega je izdvojeno nešto malo više od 3 milijuna kuna. Radovi na izgradnji zgrade Terminala C se privode kraju, te se već krajem listopada predviđa preseljenje službi za prihvat i optremu putnika iz Terminala A. Nakon toga slijede nadogradnja postojeće IT komunikacijske opreme te rekonstrukcija i preseljenje tehničkih i službi za prihvat i otpremu prtljage (sortirnica). U planu su pored postojeća dva i nova dva “zračna mosta” za ukrcaj putnika. Svi ovi radovi bi trebali biti završeni do sezone 2017.

” Izgradnja zgrade C je najvažniji iako tek jedan od projekata koji je pred nama, nakon čega se planira temeljita rekonstrukcija uzletno sletne staze i ostalih zahvata čija će gradilišta biti vrlo zahtjevno i izazovno organizirati u okviru normalnog funkcioniranja dubrovačke zračne luke” izjavio je direktor ZL Dubrovnik, g, Roko Tolić tijekom posjeta povjerenice Europske komisije za regionalnu politiku, Corine Creţu u svibnju 2016. 

Izvor: EU Komisija / ZL Dubrovnik

Foto: Avioradar

 

Odgovori