ICAO razmatra globalni pristup zabrani laptopa u putničkoj kabini zrakoplova

ICAO, međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva je u postupku izrade prijedloga korištenja laptopa i drugih osobnih mobilnih elektroničkih uređaja u putničku kabinu a temeljem nedavno uvedene selektivne zabrane od strane US i Britanije koja regulira isto.

Na sastanku održanom 9.5.2017 razmatrala se žalba UAE, Egipta i ostalih država sa popisa na koje se zabrana trenutno odnosi i koje naglašavaju da su nepravedno i neravnopravno penalizirane u odnosu na ostatak svijeta.

Podsjećamo da je krajem ožujka 2017. obznanjeno da SAD uvodi restrikcije za letove devet aviokompanija iz 8 država sa 10 aerodroma koji uključuju polazak iz Cairo, Amman, Kuwait, Casablanca, Doha, Riyadh, Jeddah, Istanbul, Abu Dhabi, Dubai prema US destinacijama.

Velika Britanija je vrlo brzo slijedila odluku i uvela ograničenja za direktne letove prema UK uz malo izmijenjen popis država na koje se ista odnosi a to su: Turska, Libanon, Jordan, Egipat, Tunis i Saudijska Arabija.

Restrikcije se odnose na sve putnike bez obzira na nacionalnost i avio kompaniju iz navedenih polazišta.

Očekuje se stav ICAO do sredine lipnja kada će radna grupa za sigurnost u zrakoplovstvu objaviti globalnu preporuku agencijama za civilno zrakoplovstvo koje će temeljem iste reagirati na nacionalnom nivou. Ostaje za vidjeti da li će se zabrana proširiti i na ostale države poput članica EU.

Alexandre de Juniac, Generalni direktor IATA-e, krovne udruge zračnih prijevoznika, procjenjuje da uvođenje restrikcije gledajući dugoročno može nanijeti štetu avio kompanijama te apelira na konzultacijama struke i vladajućih kako bi se pronašla alternativna rješenja a sve u cilju održanja visokog stupnja sigurnosti letenja a da se pri tome putnici ne odvajaju od svojih mobilnih elektroničkih uređaja.

Foto: Ivo Gračanin – Avioradar / ilustracija

Odgovori