Hrvatska kontrola zračne plovidbe u potrazi je za 16 novih oblasnih kontrolora zračne plovidbe

Hrvatska kontrola zračne plovidbe u potrazi je za 16 kandidatkinja ili kandidata koji će nakon uspješnog osposobljavanja činiti novu generaciju oblasnih kontrolora zračnog prometa s mjestom rada u Velikoj Gorici. Niže prenosimo tekst natječaja za zapošljavanje:

 

Što nudimo?

Želiš li posao s kojim dolaze:

 • učenje i usavršavanje novim tehnologijama
 • izazov i karijera
 • timski rad i zadovoljstvo?

Nakon osposobljavanja koje se u cijelosti provodi u Hrvatskoj na trošak poslodavca, postat ćeš dio zajednice visoko obučenih profesionalaca koji omogućuju nesmetano i sigurno odvijanje zračnog prometa. Posao je zahtjevan, ali smo sigurni da će ti pružiti neizmjerno zadovoljstvo. Čeka te uzbudljiva karijera puna izazova.

 

Što tražimo?

Od tebe očekujemo visoku toleranciju na stres, samouvjerenost, odlučnost, sposobnost donošenja brzih i točnih odluka te odlično pamćenje, percepciju i pažnju.

Ako u sebi prepoznaješ karakteristike savršenog kandidata, na dobrom si putu za uspješnu prijavu!

Prijavi se ako imaš:

 • najmanje završenu četverogodišnju srednju školu
 • aktivno znanje hrvatskog i engleskog jezika (razina B2)
 • državljanstvo Republike Hrvatske ili druge članice EU-a
 • godinu rođenja od 1995. do 2004. (zbog specifičnosti zanimanja)
 • odličnu zdravstvenu sposobnost (kategorija 3 zrakoplovnog osoblja).

 

Posebne prednosti

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, dužan se u prijavi pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) te u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz prijavu je dužan, uz dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na sljedećim poveznicama:

 

Što priložiti?

Uz popunjenu e-prijavu trebaš priložiti:

 • životopis
 • presliku svjedodžbe o završenom studiju ili četverogodišnjoj srednjoj školi
 • uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka koje nije starije od šest mjeseci
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu države članice Europske

Oglas je otvoren do 11. studenog 2022., a prijaviti se možeš prilaganjem skeniranih dokumenata putem poveznice koja se nalazi u nastavku ovog oglasa.

 

Testiranje

Pozivi na testiranje bit će upućeni elektroničkim putem ili telefonski. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje ili na razgovor smatrat će se da su povukli prijavu na oglas.

Kandidati koji zadovoljavaju sve uvjete natječaja pristupit će psihologijskom testiranju i provjeri tražene razine znanja engleskog jezika. Ako to zadovoljiš, ideš na FEAST testiranja. Kandidatima koji su pristupili FEAST testiranjima prethodnih godina i pritom bili uspješni, priznat će se postignuti rezultati. Kandidati koji nisu zadovoljili FEAST testiranja nakon 11. studenog 2020. neće se uzimati u obzir u ovom selekcijskom postupku. Za kandidate koji u ovom selekcijskom postupku polože FEAST testove slijedi selekcijski razgovor s psihologom nakon čega se odabrani kandidati upućuju u Centar za procjenu i na razgovor s povjerenstvom.

Kandidati koji budu odabrani bit će upućeni na zdravstveni pregled koji će se obaviti na trošak poslodavca u ovlaštenoj medicinskoj ustanovi u skladu s medicinskim zahtjevima za kategoriju 3 zdravstvene sposobnosti prema Uredbi Komisije (EU) 340/2015. Prilikom inicijalnog pregleda ovlaštena medicinska ustanova može zatražiti uvjerenje o zdravstvenom stanju od obiteljskog liječnika.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati kao ni prijave koje nisu poslane putem poveznice.

 

Sklapanje ugovora

S odabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme do stjecanja dozvole kontrolora zračnog prometa. Prije sklapanja ugovora, za odabrane kandidate zatražit ćemo provjeru za kretanje u štićenoj zoni.

 

Kontakt

Za dodatne informacije možeš nas kontaktirati putem e-adrese kontrolor.letenja@crocontrol.hr.

Odgovori