HKZP zapošljava 16 novih kontrolora leta

Prenosimo natječaj Hrvatske kontrole zračne plovidbe za osposobljavanje i zapošljavanje 16 novih oblasnih kontrolora leta.


Hrvatska kontrola zračne plovidbe u potrazi je za 16 kandidatkinja ili kandidata koji će nakon osposobljavanja činiti novu generaciju oblasnih radarskih kontrolora zračnog prometa s mjestom rada u Velikoj Gorici.

 

Što nudimo?

Želiš li posao s kojim dolazi:

 • učenje i usavršavanje novim tehnologijama
 • izazov i karijera
 • timski rad i zadovoljstvo?

Za posao kontrolora zračnog prometa ne trebaš imati supermoći!

Nakon završenog školovanja koje se u cijelosti provodi u Hrvatskoj na trošak poslodavca  postat ćeš dio zajednice visokoobučenih profesionalaca koji omogućuju nesmetano i sigurno odvijanje zračnog prometa. Posao je zahtjevan, ali smo sigurni da će ti pružiti neizmjerno zadovoljstvo. Čeka te uzbudljiva karijera puna izazova.

 

Što tražimo?

Od tebe očekujemo visoku toleranciju na stres, samouvjerenost, odlučnost, sposobnost donošenja brzih i točnih odluka te odlično pamćenje, percepciju i pažnju.

Ako u sebi prepoznaješ karakteristike savršenog kandidata na dobrom si putu za uspješnu prijavu!

Prijavi se ako imaš:

 • najmanje završenu četverogodišnju srednju školu
 • aktivno znanje hrvatskog i engleskog jezika (razina B2)
 • državljanstvo Republike Hrvatske ili druge članice EU-a
 • godinu rođenja od 1994. do 2003. (zbog specifičnosti zanimanja)
 • odlično zdravstveno stanje (kategorija 3 zdravstvene sposobnosti za zrakoplovno osoblje).

 

Posebne prednosti

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti dužan se u prijavi pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 121/17, 98/19 i 84/21) te u skladu sa člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu je dužan, uz dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na sljedećim poveznicama:

 

Što priložiti?

Uz popunjenu e-prijavu trebaš priložiti:

 • zamolbu
 • životopis
 • presliku svjedodžbe o završenom studiju ili srednjoj školi ili potvrdu o položenim ispitima državne mature
 • uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka koje nije starije od šest mjeseci
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO-a)
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu države članice Europske unije
 • presliku svjedodžbe ili certifikata o znanju engleskog jezika (dokaz može biti potvrda škole stranih jezika, međunarodni certifikat npr. TOEFL, IELTS i sl., svjedodžba završene srednje/više ili visoke škole, svjedodžba o državnoj maturi).

 

Oglas je otvoren do 27. veljače 2022., a prijaviti se možeš popunjavanjem e-prijave na poveznici.

 

Testiranje

Pozivi na testiranje bit će upućeni elektroničkim putem ili telefonski. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje ili razgovor smatrat će se da su povukli prijavu na oglas.

Kandidati koji zadovoljavaju sve uvjete natječaja pristupit će psihologijskom testiranju i provjeri tražene razine znanja engleskog jezika. Ako to zadovoljiš, ideš na test FEAST/DART testiranja. Kandidatima koji su pristupili FEAST/DART testiranjima nakon 27. veljače 2020. i pritom bili uspješni priznat će se tada postignuti rezultati, dok se prijava kandidata koji tada nisu zadovoljili neće uzimati u obzir u ovom selekcijskom postupku. Za kandidate koji u ovom selekcijskom postupku polože testove FEST/DART slijedi selekcijski razgovor s psihologom nakon čega se odabrani kandidati upućuju u centar za procjenu i na razgovor sa selekcijskim povjerenstvom.

Kandidati koji budu odabrani bit će upućeni na zdravstveni pregled koji će se obaviti na trošak poslodavca u ovlaštenoj medicinskoj ustanovi u skladu s medicinskim zahtjevima za kategoriju 3 zdravstvene sposobnosti prema Uredbi Komisije (EU) 340/2015. Prilikom inicijalnog pregleda ovlaštena medicinska ustanova može zatražiti uvjerenje o zdravstvenom stanju od obiteljskog liječnika.

 

Sklapanje ugovora

S odabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme do stjecanja dozvole kontrolora zračnog prometa-studenta, uz suspenzivni uvjet uspješno završenog osposobljavanja i stjecanja navedene dozvole s propisanim ovlaštenjem/posebnom ovlasti. Prije sklapanja navedenih ugovora za odabrane kandidate zatražit ćemo provjeru za kretanje u štićenoj zoni.

 

Kontakt

Za dodatne informacije možeš nas kontaktirati putem e-adrese kontrolor.letenja@crocontrol.hr.

 

Odgovori