Azorra isporučila prva dva Embraera E195-E2 Royal Jordanianu

Azorra je isporučila prva dva zrakoplova Embraer E195-E2 jordanskom zračnom rpijevozniku Royal Jordanian. Ceremonija je održana u Embraerovoj tvornici u São José dos Campos i nakon toga pri dolasku zrakoplova u Amman.

Ugovor o nabavci osam zrakoplova za Royal Jordanian je objavljen u svibnju 2023. Šest zrakoplova je nabavljeno preko Azorre iz njihove narudžbe, a dva zrakoplova izravno od Embraera.

Odgovori